0
Your Cart

Den stora Svenska Sångboken

Den 4 Maj hölls det fjärde seminariet i serien ”Den Stora Svenska Sångboken” på Jonsereds Herrgård. Den här gången var det Lasse Dahlquist som var föremål och fokus för seminariet.

Den Stora Svenska Sångboken är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, Folkuniversitetet och Svenska Visakademien. Samarbetsgruppen verkar på fyra fronter:

– Akademisk forskning
– Konstnärlig verksamhet
– Folkbildningsverksamhet
– Högre utbildning

Arbetsbeskrivning
Följande arbetsbeskrivning kännetecknar samarbetsgruppens nuvarande och planerade verksamhet under rubriken Den Stora Svenska Sångboken:

– Seminarieverksamhet vid Jonsereds herrgård, där vid varje tillfälle någon specifik auteur, eller någon särskild aspekt av ett material, lyfts fram.
– Akademiskt vetenskapliga publikationer.
– Konsertverksamhet och lecture recitals runt om i Västra Götalandsregionen med omnejd.
– Offentliga föreläsningar, samt utställningar av bilder, arkivmaterial med mera.
– Populärvetenskapliga publikationer.
– Vetenskapligt grundad utbildningsverksamhet.