0
Your Cart

Känner du för visan i stort och Lasse Dahlquists musik i synnerhet? Bli medlem!

Lasse Dahlquist sällskapet, som bildades den 24 november 1987 har 200 medlemmar och god vind i seglen efter mer än 30 mycket aktiva år. Sällskapets mål är att sprida intresse för Lasse Dahlquist och hans verk. Vi gör det genom återkommande konserter, kryssningar i Lasses farvatten, filmvisningar samt sång- och musikaftnar. Sällskapet deltar ofta i olika kulturarrangemang och varje år första söndagen i augusti arrangeras Lasse Dahlquistdagen ute på Brännö.

Sällskapet  bildades 1987 och har till syfte att sprida intresse för Lasse Dahlquist och hans verk, vårda och förvalta det till gagn och glädje för kommande generationer. Sällskapet har dessutom en egen sångkör som med entusiasm och framgång sprider Lasse Dahlquists musikaliska glädje.

Vid frågor kontakta Anders Uppström
E-post: anders_uppstrom@hotmail.com
Telefon: 070 4964377
Bankgiro: 5271-9960

Bli medlem

Fyll i uppgifterna nedan och betala 100 kr per person via Bankgiro 5271-9960 eller Swish 1236793251

Medlem
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn