0
Your Cart

Lasse Dahlquist Sångarna – kören det svänger om!

En sånggrupp av och med medlemmar i Lasse Dahlquist-sällskapet

Sångarna har verkat i många år och framför i huvudsak visor av Lasse Dahlquist, men även andra svenska visor. Under ett år genomför sångarna i allmänhet ett 25-tal framträdanden i olika arrangemang, på äldreboenden, i skolor och vid andra festligheter på gator och torg.

Vill du engagera dig i Lasse Dahlquist Sångarna?

Vi sjunger melodier i första hand av Lasse Dahlquist och berättar om hans liv. Vi besöker äldreboenden, pensionärsföreningar och liknande organisationer.

Ring oss för mer information:
Vivi-Ann Jungqvist
viviann.jungqvist@gmail.com   
073 381 36 40