0
Your Cart

Tomas von Brömssen – stipendiat 2009

thomas-von-bromssen

”Att som Lasse Dahlquist med visor och kupletter ge musikaliska bilder av sin samtid är en konst som Tomas visat sig fullt ut behärska”

Spontant får man väl säga att Tomas von Brömssen, skådespelare, musiker, artist, väldigt personligt och framgångsrikt också värnat den göteborgska vistraditionen. Att som Lasse Dahlquist med visor och kupletter ge musikaliska bilder av sin samtid är en konst som Tomas visat sig fullt ut behärska. De göteborgska förtecknen är också tydliga, utan att bli betungande.

Tomas von Brömssen är den 21:a mottagaren av stipendiet som Lasse Dahlquist Sällskapet delar ut. Det första fick Kent Andersson 1989. Syftet med stipendiet är att värna den svenska visan, utveckla vistraditionen och såväl främja som sprida intresse för visan, Lasse Dahlquist och hans musik. Till många utmärkelser och erkännanden som Tomas von Brömssen fått, lägger vi nu ytterligare en – Lasse Dahlquist Stipendiet.