0
Your Cart

Stefan Ljungqvist – stipendiat 1991

Stefan Ljungqvist

Stefan Ljungqvist har växlat mellan opera, visor, revyer och musikaler under sin karriär. Men han började som Trubadur X och där fick han stort utrymme för att tolka Lasse Dahlquists musik, Evert Taube och Nils Ferlin. Efter 3 år på Operahögskolan i Göteborg har Stefan Ljungqvist haft stora framgångar på såväl operascener, revy oh teaterscener. Hans tolkningar av Carl Michael Bellman i Bellmanspelet i Stockholm gav honom ett nationellt genombrott. Stefan Ljungqvist är en framstående tolkare av Lasse Dahlquists visor och 1991 fick han Lasse Dahlquist Stipendiet.