0
Your Cart

Lasse Berghagen – stipendiat 2011

Lasse Berghagen, stipendiat 2011

”Hans musikaliska berättelser går direkt in i våra hjärtan, stannar kvar och blir ofta till klassiker”

Lasse Berghagen är den 23:e stipendiaten som mottagit Lasse Dahlquist Stipendiet. Vid en ceremoni i oktober på Brännö Brygga tilldelades Lasse Berghagen sällskapets Stipendium 2011.

Motivering:

Lasse Berghagen – författare, kompositör, sångare, skådespelare och poet sprider värme och stor glädje från alla sina estrader. Hans musikaliska berättelser går direkt in i våra hjärtan, stannar kvar och blir ofta till klassiker. Ballader, visor, burleskeri – intet är Lasse Berghagen främmande. Från Skansen lät han under många allsångskvällar Lasse Dahlquists visor tona ut i skymningen.
Lasse Berghagen är en mycket värdig Lasse Dahlquist-stipendiat. Lasse Dahlquist Stipendiet syftar till att främja och sprida intresse för Lasse Dahlquist och hans musik liksom för den svenska visan. Prissumman är på 10 000 kronor och har delats ut varje år sedan 1989. Första pristagaren var Kent Andersson. Genom sina egna visor och som programledare för bl.a Allsång på Skansen under många år har Lasse Berghagen både värnat, stärkt intresset och utvecklat den svenska vistraditionen.