0
Your Cart

Harriet Olsson – stipendiat 2013

”Harriet Olsson, tidigare medlem i Hellsongs är en begåvad artist, en ung talang som ofta går en egen väg i det musikaliska landskapet och överraskar publiken med sin egenkomponerade musik.”

Harriet Olsson, tidigare medlem i Hellsongs är en begåvad artist, en ung talang som ofta går en egen väg i det musikaliska landskapet och överraskar publiken med sin egenkomponerade musik. Likt Lasse Dahlquist använder hon musiken för att berätta om sina upplevelser och vad hon tycker om sin samtid. Världsmusiken är hennes inspiration liksom den svenska vistraditionen. Det gör Harriet Olsson till en värdig mottagare av Lasse Dahlquist Stipendium.

Lasse Dahlquist Stipendiet syftar till att främja och sprida intresse för Lasse Dahlquist och hans musik liksom för den svenska visan. Prissumman är på 10 000 kronor och har delats ut varje år sedan 1989. Första pristagaren var Kent Andersson. Harriet Olsson mottog stipendiet vid en ceremoni på Hotell Kusten med Lasse Dahlquist Sällskapet den 27 oktober 2013.