0
Your Cart

Götheborgs Matrosorkester – Stipendiater 2020

IMG_9938

Anders Lindahl, Fredrik Arvidsson och Magnus Bergström sprider sann spelglädje på allt ifrån kulturella evenemang till lokala scener.  Deras musikalitet och intima publikkontakt förmedlar en värme och ett engagemang som lockar till både skratt ch tårar. Med sina personliga tolkningar av Lasse Dahlquists musik har hans visor gjorts tillgängliga för en ny publik.

Götheborgs Matrosorkester tog emot stipendiet på Stora teaterns scen, där dom också framförde en medryckande föreställning av bästa märke.

Lasse Dahlquist Stipendiet syftar till att främja och sprida intresse för Lasse Dahlquist och hans musik liksom för den svenska visan. Prissumman har delats ut varje år sedan 1989. Första pristagaren var Kent Andersson.