0
Your Cart

Bo Englund & Ingemar Kavsjö – stipendiater 1997

Lasse Dahlquist-sällskapets logotyp

”Belönas för sitt oförtröttliga engagemang för västdkustvisan samt lyhörda och personliga tolkningar”

Visduon Bo Englund och Ingemar Kavesjö kallade sig ”Vi är vackrast när det skymmer” och hade mycket Lasse Dahlquist-musik i sin populära repertoar. Under sin långa karriär har både Bo och Ingemar spelat med Lasse Dahlquist och på så sätt fått lära sig hans musikaliska hemligheter med visorna.1997 tilldelades visduon Lasse Dahlquist Stipendiet med motiveringen;

”Vi är vackrast när det skymmer, entusiasterna Bo Englund och Ingemar Kavesjö, belönas för sitt oförtröttliga engagemang för västdkustvisan samt lyhörda och personliga tolkningar”