0
Your Cart

Anders Wällhed – stipendiat 1993

Anders Wallhed

”Wällheds sjömän arbetar och lever i en modern tid där praktiskt taget all sjömansromantik är försvunnen med isolerat arbete på containerfartyg”

Stipendiet tilldelas Anders Wällhed för hans visor om sjömän på hav och i hamn. Wällheds sjömän arbetar och lever i en modern tid där praktiskt taget all sjömansromantik är försvunnen med isolerat arbete på containerfartyg, med korta hamnbesök och med långledighet i hemmahamn. Dessa sjömän har förvisso ett annat liv än dem som fanns på Lasse Dahlquists tid men de är mycket göteborgska och visorna är i samma anda som en gång Dahlquists. Stigbergs-Lasse är en sann göteborgare med rak syn på livet.