Välkommen till Göteborg

”Välkommen till Göteborg” skrev Lasse Dahlquist inför Göteborgs planerade 350-årsjubileum 1971. Han sjöng in den hösten 1970. Han hade nog själv ansett den som jubileets egen visa. Men de jubileumsbestyrande tog föga hänsyn till Lasse Dahlquist vid denna tid. Nu många är senare hör den till hans mest sjungna visor.