0
Your Cart

Välkomna till våra aktiviteter! 

Glöm inte att på vår hemsida ta del av de fina inspelningarna med olika artister som vi gjorde under pandemiåren!

Medlemsavgift 2022100 kr som betalas via swish 123 679 3251 el till vårt bg 5271-9960 senast 25 mars (om du önskar vara med på årsmötet.) Glöm ej avsändare! 

Lasse Dahlquist-sällskapets styrelse: Louise Ekström ordf
Anders Uppström sekr, Lars Göran Lasses kassör
Vivi-Ann Jungqvist och Per Larsson, ledamöter