0
Your Cart

Två stipendiater 2023

Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum och Lasse Dahlquists starka anknytning till Göteborg har vi glädjen att dela ut två stipendier 2023. Stipendiaterna är Albin Lee Meldau och Hvitfeldtska Musikklasser!

Söndagen den 4 juni kl 13.30-14.30, på Göteborgs födelsedag, hyllar vi Albin Lee Meldau och lyssnar på smakprov ur hans stora repertoar. Han har genom sin röst och fina tolkningar av egen och andras musik vunnit lyssnare över generationsgränserna. Stipendieutdelningen sker på inomhusscenen i Frihamnens stora festivalområde. Medverkar gör också Viveca Lärn, journalist, författare och själv stipendiat 1992 och Lasse Dahlquist-sångarna inleder traditionsenligt. Före oss på scen uppträder kören ”Hellmans Drengar” och vi vet att dom bla har ett Lasse Dahlquist-medley i sitt program!

Söndagen den 3 september kl 11.30-12.30 tar Hvitfeldskas musikklasser emot sitt stipendium. Musikklasserna har övertagit Lasses över 35-åriga tradition att sprida glädje med Luciafirande på äldreboenden samt insamling till välgörande ändamål. En tradition som vi mer än gärna vill stödja! Utdelningen sker på Kungstorgets stora scen där vi förutom inledning av Lasse Dahlquist-sångarna får höra musik framförd av musikklasserna.