0
Your Cart

Tack till Alice Rörberg

På Lasse Dahlquist Sällskapets årsmöte söndagen den 13 mars avtackades Alice Rörberg efter nära på 30 års engagemang i sällskapet. Alice var dess ordförande från starten 1988 till 2006 och var också med och startade Sångarna 1990. Ordförande sedan 2006 i Stipendiekommittén.

Alice bär på en stor kunskap om Lasse Dahlquists produktion och har producerat flera sångböcker och CD-skivor genom åren. Tillsammans med Björn Clarin tog hon fram en dubbelbox med 14 CD som omfattar hela Lasse Dahlquists produktion. En imponerande jubileumsproduktion.

Lasse Dahlquist Sällskapet och alla vänner tackar Alice för alla dessa fantastiska år och vi vet att hon med säkerhet dyker upp i diverse sammanhang.

(På bilden ses Alice Rörberg med sällskapets nuvarande ordförande Agneta Jörgensen under utdelningen av Lasse Dahlquist Stipendiet 2014 som här mottages av Anton Ljungqvist)