Blås Kajsa blås

”Blås Kajsa Blås!” är Lasses 357:e skivinsjungning. Året är 1938. Dessförinnan har han sjungit utländska melodier med svensk textversion, men också några egna skapelser. Men det här är första gången som han sjunger något där man kan spåra västkustmotiv. Refränguttrycket ”Blås Kajsa Blås” är ett känt uttryck till sjöss när man önskar mer vind. Den Kajsa som avses är sjömännens beskyddarinna Katarina. Anmärkas skall att Evert Taube 1923 använda samma refräng några andra likheter mellan Taubes och Dahlquists visa finns inte.

Den välkända ”De´ ä´ dans på brännö brygga” kom till 1941. Han sjöng själv in den. Bakgrunden är hans pojkminnen av lördagsdansen på den gamla bryggan, när folk kom i båtar från hela skärgården.

Lasse Dahlquist tillbringade barndomens somrar på Brännö. Senare byggde han också eget hus där.

Den glada allsångsvisan har en första vers med en synnerligen elegant dialog, naturlig och allt beskrivande. Och båten Flory som ”Ada och Beda och Kålle och ja´” har en vickning i tillhörde Palacedirektören Axel Karlander. Visan fick en gång kungligt betyg. Lasse Dahlquist deltog med liv och lust i internationella Kap Horn-klubben, vars medlemmar har det gemensamt att de rundat sydamerikas sydligaste udde i segelfartyg. När klubben i mitten av 1970-talet firade jubileum i Stockholm skrev Lasse Dahlquist en bankettvisa med både engelsk och svensk text. Han berättade själv:

– Jag sjöng visan vid banketten på Grand i Stockholm. Alla var nöjda. När jag sedan satt vid mitt bord kom en hovman från kung Carl Gustafs bord fram. Hovmannen sa att Hans Majestät var mycket förtjust men frågade om inte herr Dahlquist kunde sjunga ”De´ ä´ dans på Brännö brygga”. Jag tvekade eftersom det var mest utlänningar i församlingen. Men OK. Jag gick upp på estraden och satte i gång. Alla, inklusive det kungliga sällskapet, krokade arm och sjöng och trallade med i refrängen. Efteråt passerade jag det kungliga bordet. Kungen kallade på mej, lutade sej över bordet, sträckte fram handen och sa:

-Bra gjort herr Dahlquist. Nedrans klemmig låt.