Beatricevalsen

”Beatrice” – världens sista stora järnsegelfartyg. Också Sveriges första 4-mastade råseglare och skolskepp för utbildning till befäl i handelsflottan.